رفتن به محتوای اصلی

رحم نکنید!

03 فروردین
1400

رحم نکنید!

به گزارش ایفا، انتخابات شوراها بعد از پایان مهلت ثبت نام، وارد مرحله مهمی شد.
در مهلت قانونی ثبت نام متاسفانه شاهد پدیده عجیب، ثبت نام وقیحانه مجدد اعضای این دوره و برخی اعضای دوره های قبل در اکثر شهرها بودیم افرادی که امروز بجای ثبت نام مجدد بایستی، پاسخگوی فرصت سوزی ها، و هدر دادن سرمایه های در شهرداری ها باشند در بررسی وضعیت شهرداری ها متاسفانه شاهد پسرفت عملکرد این نهادهای مهم و همچنین پدیده عجیب و غریب آب شدن امکانات و دارایی های شهرداری ها هستیم به طور مثال در شهرداری خرمشهر بعنوان نمونه شهرداری فقط دارای یک لودر و همچنین تعداد اتوبوس های آن برای خدمات رسانی به مردم حتی از یک شهر دست چندمی هم کمتر است به طوری که گزارش شده ٨٠ درصد اتوبوس ها فروش رفته و هیچ جایگزینی هم خریداری نشده است.
اما در کنار ثبت نام وقیحانه برخی اعضای فعلی و دوره های قبلی، متاسفانه شاهد  ورود برخی چهره هایی به انتخابات شوراها هستیم که بعضا خود صحنه گردان و پشت پرده اتفاقات ناگوار در شوراها و شهرداری ها بوده و هستند به طوری که اعلام حضور این افراد و برخی پیمانکاران نچندان خوش نام و غارتگران زمین ها و ... امروز حقیقتا مردم و دلسوزان شهرهای مختلف را نگران کرده است.
شهرهای مختلف خوزستان امروز شرایط خوبی ندارند و مردم از بدیهی ترین امکانات  رفاهی و شهری محروم هستند و معلوم نیست اساسا ماهیت شوراها در این چند دوره چه بوده است !.
فربه شدن شهرداری ها از لحاظ تحمیل نیروهای انسانی غیر ضروری و بدهی های عجیب و غریب آنها و توسل به شیوه جدید زمین خواری برای دادن مطالبات پیمانکاران همیشه ثابت شهرداری ها، و همچنین افراد و ... همه و همه،  قصه تلخ امروز شهرداری های خوزستان به ویژه آبادان و خرمشهر و برخی شهرهای مهم دیگر استان است!
همه این وضعیت، افکار عمومی را متوجه تصمیم، دو مرجع تصمیم گیر مهم کرده است
اولا وظیفه مهم نهادهای محترم نظارتی در بررسی صلاحیت افراد و اعلام نظر قاطع در مورد آنها و ثانیا تمکین اعضای محترم هیات نظارت به این گزارشات و بررسی صلاحیت ها بدور از توجه به وابستگی آنها به افراد و جریانات و همچنین سفارشات احتمالی افراد ذی‌نفوذ است.
امروز برای رهایی مردم از وضع رقت بار فعلی، نیازمند تصمیم گیری قاطع و بدون ملاحظه دستگاه های نظارتی و هیات های نظارت هستیم.
به صراحت به این عزیزان توصیه می‌کنیم  در این دوره رحم نکنید، بی محابا افراد بی صلاحیت و مسئله دار را رد صلاحیت کنید که اگر این کار را نکنید هم در مقابل خدای متعال و هم در مقابل مردم و خون شهدا پاسخگو خواهید بود شک نکنید .
✍️ عارف دورقی

انتهای پیام/

شنیده ها
آرشیو
آخرین اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به ایفانیوز

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined function Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\mail() in Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\PhpMail->doMail() (line 163 of core/lib/Drupal/Core/Mail/Plugin/Mail/PhpMail.php).
Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\PhpMail->doMail('hamzehparsi@gmail.com', 'New release(s) available for =?utf-8?Q?=D8=A7=DB=8C=D9=81=D8=A7?=
 =?utf-8?Q?=D9=86=DB=8C=D9=88=D8=B2?=', 'There are updates available for your version of Drupal. To ensure the proper
functioning of your site, you should update as soon as possible.

There are security updates available for one or more of your modules or
themes. To ensure the security of your server, you should update immediately!

See the available updates page for more information:
https://ifanews.ir/index.php/admin/reports/updates

Your site is currently configured to send these emails when any updates are
available. To get notified only for security updates,
https://ifanews.ir/index.php/admin/reports/updates/settings.
', 'MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed; delsp=yes
Content-Transfer-Encoding: 8Bit
X-Mailer: Drupal
Sender: info@ifanews.ir
From: =?utf-8?Q?=D8=A7=DB=8C=D9=81=D8=A7=D9=86=DB=8C=D9=88=D8=B2?=
 
', '-finfo@ifanews.ir') (Line: 118)
Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\PhpMail->mail(Array) (Line: 307)
Drupal\Core\Mail\MailManager->doMail('update', 'status_notify', 'hamzehparsi@gmail.com', 'en', Array, NULL, 1) (Line: 180)
Drupal\Core\Mail\MailManager->Drupal\Core\Mail\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 181)
Drupal\Core\Mail\MailManager->mail('update', 'status_notify', 'hamzehparsi@gmail.com', 'en', Array) (Line: 44)
_update_cron_notify() (Line: 198)
update_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}(Object, 'update') (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith('cron', Object) (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate(Object, 'kernel.terminate', Object)
call_user_func(Array, Object, 'kernel.terminate', Object) (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch(Object, 'kernel.terminate') (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate(Object, Object) (Line: 22)